INcremento HEALTH

INcremento HEALTH biedt een diversiteit aan programma’s ten behoeve van het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke vitaliteit van uw medewerkers.

Het vitaliteitsplan voor uw medewerkers!

INcremento HEALTH biedt een diversiteit aan 10-weken programma’s ten behoeve van het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke vitaliteit van uw medewerkers. Een aantal 10-weken programma’s kunnen gecontinueerd worden middels een op maat samengesteld vervolg. Wij zullen regelmatig evalueren met de opdrachtgever.

Voor wij starten met ons aanbod zullen wij in gesprek gaan met u als opdrachtgever om onze gezamenlijke doelen vast te stellen. We bepalen samen waar de behoeften van u en uw medewerkers liggen, welke doelgroepen we bedienen, wat het tijdspad is en hoeveel deelnemers zich kunnen inschrijven voor onze programma’s.

Het is een bewuste keuze van INcremento HEALTH om te werken met 10-weken programma’s. Wij staan voor kwaliteit en resultaat, dat kunnen wij garanderen middels de 10-weken programma’s. Eenmalige workshops dragen helaas slechts minimaal bij aan het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke vitaliteit van uw medewerkers en zijn om die reden niet opgenomen in ons programma.
De 10-weken programma’s zijn onder te verdelen in het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke vitaliteit, uiteraard altijd met elkaar verbonden.

Wij werken met een vast contactpersoon. U hebt één aanspreek punt voor alle zaken die betrekking hebben op uw vitaliteitsprogramma en waarmee u de resultaten evalueert.

Hardlopen voor beginners

De groep is nadrukkelijk bedoeld voor mensen zonder loopervaring en zonder enige basisconditie. Juist voor hen maken we het mogelijk om op een verantwoorde manier te starten met hardlopen. Dus geen ingewikkelde trainingsschema’s of uitputtende trainingen. Het programma per training is als volgt opgebouwd: 10 tot 15 minuten warming-up, 30 minuten training (afwisseling van hardlopen, joggen en spelelementen), daarna 10 minuten cooling-down / rekken en strekken.

We lopen 1x per week een uur gezamenlijk, daarnaast kunnen de deelnemers indien gewenst ook 1 tot 2 keer per week zelfstandig trainen. De groep kent een maximum van 12 deelnemers.

We trainen in de nabije omgeving van de bedrijfslocatie op een nog overeen te komen tijdstip.

De training wordt gegeven door een ervaren en gediplomeerde hardlooptrainer.

Sportief wandelen

De groep is bedoeld voor de medewerker die graag iets intensiever wil wandelen, maar duidelijk niet voor hardlopen kiest! Wij wandelen in de buitenlucht en wisselen het lopen af met diverse oefeningen en spelelementen.

We lopen 1x per week een uur gezamenlijk, daarnaast kunnen de deelnemers indien gewenst ook 1 tot 2 keer per week zelfstandig wandelen. De groep kent een maximum van 12 deelnemers.

We trainen in de nabije omgeving van de bedrijfslocatie op een nog overeen te komen tijdstip.

Gezonde voeding

Onze diëtiste zet uw medewerkers in dit programma op het spoor van gezonde voeding! De diëtiste zal individuele gesprekken combineren met voorlichting in de groep. De diëtiste is eens per maand een hele dag aanwezig op uw locatie en heeft de beschikking over een rustige (kantoor) ruimte nodig. Op deze dag kunnen maximaal 12 medewerkers individueel worden begeleid.

Het kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding bij afvallen, het aanleren van een gezond voedingspatroon of het kiezen van de juiste voeding bij het sporten.

Medical taping en massage

Medical taping wordt aangeboden in combinatie met bedrijfsmassage. Het taping concept versterkt de werking van massages en is zeer effectief in de behandeling van blessures!

De massages met taping worden 1 of meerdere malen per maand aangeboden. De masseur is dan een dag aanwezig op uw locatie en heeft de beschikking over een rustige (kantoor) ruimte nodig. Op deze dag kunnen maximaal 10 medewerkers worden behandeld.

De bedrijfsmassage met taping wordt aan uw bedrijf aangeboden voor minimaal 12 maanden en kent een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De massage wordt verzorgd door een ervaren en gediplomeerd masseur.

Bedrijfsmassage

Massage op de werkplek biedt vele voordelen, zoals meer ontspannen en minder gestrest personeel, minder uitval door rugklachten en RSI en het verhoogt het welzijn van de  medewerkers. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Belastingdienst heeft massage op de werkplek bijgedragen aan een verlaging van het ziekteverzuim met enkele procenten!

De massages worden 1 of meerdere malen per maand aangeboden. De masseur is dan een dag aanwezig op uw locatie en heeft de beschikking over een rustige (kantoor) ruimte nodig. Op deze dag kunnen maximaal 18 medewerkers worden behandeld.

Coaching

De coaching is gericht op het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress

Het coaching traject start met een intake. Deze biedt inzicht in de ernst van de stressklachten en wat nodig is om deze klachten te reduceren.

Tijdens de coaching wordt in eerste instantie gewerkt aan lichamelijk en psychisch herstel, vervolgens aan opbouw van vitaliteit, verbeterd ‘zelfmanagement’ en een plan van aanpak rond de re-integratie.

Tijdens de sessies komen ontstaan en het voorkomen van stressklachten aan de orde. Ook geeft de coach oefeningen en ‘huiswerk’ mee, gericht op:

- beter leren te ontspannen

- opbouw van energie; leef-, slaap- en eetgewoonten worden daarin meegenomen

- het bewaren van een gezonde balans tussen werk en privé

- sterk naar het werk; thuis oefeningen doen, afgestemd op de werksituatie.

 

Werkhouding/ tilcursus


Onze gediplomeerde Mensendiechtherapeut zorgt er met deze training voor dat uw medewerkers werken op een lichamelijk verstandige manier.

Stoppen met roken